Lietuvos
Rusų dramos teatras

73 sezonas

Personalijos

Vladimir Serov

Aktorius

1985 m. baigė Jaroslavlio teatro institutą, pradėjo dirbti Lietuvos rusų dramos teatre. 2013 m. režisavo spektaklį „Žvirblio lizdas" (pagal Leono Agulianskio pjesę).

Svarbiausieji vaidmenys:
Bilis – D. Wassermano „Skrendant virš gegutės lizdo" pagal K. Kesey, rež. V. Griško, 1984;
Petia – A. Galino „Tamada", rež. J. Popov, 1986;
Donžuanas – P. Calderono „Dama vaiduoklė", rež. V. Tumanov, 1986;
Sodo – D. Kinosito „Gervės plunksnelė", rež. J. Popov, 1988;

Begemotas; Ješua – V. Bulgakovo „Meistras ir Margarita", rež. R. Viktiuk, 1988;
Pjeras – V. Nabokovo „Kvietimas į ešafotą", rež. G. Gladij, 1989;
Grafas Rumiancev – D. Merežkovskio „Kristus ir Antikristas", rež. B. Lucenko, 1990;
Makdufas – W. Shakespeare'o „Makbetas", rež. L. M. Zaikauskas, 1993;
Feličė – T. Williamso „Šauksmas", rež. A. Dirda, 1994;
Alberas, Don Chuanas – A. Puškino „Šykštusis riteris. Akmeninis svečias", rež. A. Inozemcev, 1995;
Venia – „Ir nedelsdamas išgėrė... " pagal V. Jerofejevo poemą „Maskva - Petuškai", rež. V. Tarasov, 1999;
Milovzorov – A. Ostrovskio „Be kaltės kalti", rež. A. Inozemcev, D. Tamulevičiūtė, 2001;
Oficiantas – R. Cooney „Nr.13 (Out of order) ", rež. E. Murašov, 2004;
Karlsonas – A. Lindgren „Mažylis ir Karlsonas", rež. J. Popov, 2004;
Daktaras Gercas – K. Wittlingerio „Žmogus iš žvaigždės", rež. E. Murašov, 2006;
Bilas – R. Cooney „Juokingi pinigai", rež. A. Girba, 2006;
Ramela – M. Poli „Žydrasis rojus", rež. M. Poliščiuk, 2007;
Aragono princas – W. Shakespeare'o „Venecijos pirklys", rež. R. Markholia, 2008;
Liūtas; Karys – N. Gumiliovo „Permainų medis", rež. A. Gluskinas, 2008;
Skalozub – A. Gribojedovo „Vargas dėl proto", rež. J. Vaitkus, 2009;
Šafirovas – G. Gorino „Juokdarys Balakirevas", rež. A. Latėnas, 2009;
Tarnautojas – L. Andrejevo „Tas, kuris gauna antausius", rež. J. Vaitkus, 2011;
Levas – V. Mucharjamovo „Ačiū, Margo!", rež. J. Ščiuckij, 2011;
Apaštalas – A. Vvedenskio „Eglutė pas Ivanovus", rež. J. Vaitkus, 2012;
Pomigalovas – A. Vampilovo „Praėjusią vasarą...", rež. V. Lukjanenko, 2013;
Jis – L. Agulianskio „Žvirblio lizdas", rež. V. Serov, 2013;
Kunigaikštis; Kavalierius – A. Puškino „Eugenijus Oneginas", rež. J. Vaitkus, 2013;
Stasys Lekavičius – S. Šaltenio „Lituanica", rež. J. Popov, 2014
Kento grafas – W. Shakespeare'o „Karalius Lyras", rež. J. Vaitkus, 2014;
Grėjaus tėvas – J. Ščiuckio „Raudonos burės" (A. Grino apysakos motyvais), rež. H. Petrockis, 2015;
Kurdas; Sargybinis – Nizami Gandževi „Septynios gražuolės", rež. J. Vaitkus, 2015;
Sargybinis – A. Andrejevo „Septyni fariziejaus Sauliaus penktadieniai", rež. J. Vaitkus, 2016.

Vladimir Serov © D. Matvejevo nuotr.