Lietuvos
Rusų dramos teatras

75 sezonas

Personalijos

Jelena Maivina

Jelena Maivina gimė 1925 m. spalio 15 d. Maskvoje.

1949 metais baigė A. Lunačarskio teatro meno institutą. Vaidino Alma-Atos jaunojo žiūrovo teatre. Lietuvos rusų dramos teatre vaidino nuo 1951 m. iki 2008 m. Jau 1952 m. po nuostabiai suvaidintos Dezdemonos W. Shakespeare'o ,,Otele", ji tapo pagrindine teatro aktore. Vilniaus scenoje Jelena Maivina sukūrė daugiau nei 120 vaidmenų, tarp kurių:
Varvara Pavlovna - I. Turgenevo ,,Bajorų gūžta";

Arkadina - A. Čechovo ,,Žuvėdra";
Jelena - M. Gorkio ,,Keistuoliai";
Jekaterina II - A. Tolstojaus ,,Meilė - knyga auksinė";
Kukuškina - A. Ostrovskio ,,Pelninga vietelė";
Pamela - J. Patricko ,,Mieloji Pamela";
Moteris - I. Bunino ,,Tamsiosios alėjos";
Voinickaja -A. Čechovo ,,Dėdė Vania";
Prostakova - D. Fonvizino ,,Nesubrendėlis";
Galčicha - A. Ostrovskio ,,Be kaltės kalti";
Mimi - A. Nikolaji ,,Šiek tiek švelnumo";
Kunigaikštienė Vronskaja - L. Tolstojaus ,,Ana Karenina".

Jelena Maivina - Lietuvos liaudies artistė (1985 m.)

Kelioms Lietuvos rusų dramos teatro aktorių ir žiūrovų kartoms Jelena Maivina buvo ir liks aktoriaus talento ir aukščiausio meistriškumo, pasiaukojančio darbo ir nesavanaudiško atsidavimo teatrui pavyzdžiu.

Jelena Maivina © D. Matvejevo nuotr.