Lietuvos
Rusų dramos teatras

73 sezonas

Personalijos

Inga Maškarina

Aktorė

2004 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (kurso vadovė – Dalia Tamulevičiūtė). 2011 m. nominuota „Auksiniam scenos kryžiui" kaip geriausia metų aktorė (už pagrindinį vaidmenį spektaklyje „Prakeikta meilė"). 2010 m. Rokiškio profesionalių teatrų festivalyje „Vaidiname žemdirbiams" apdovanota už geriausią moters vaidmenį. 2011 m. Dalios Tamulevičiūtės vardo profesionalių teatrų festivalyje pripažinta geriausia metų aktore.

Svarbiausieji vaidmenys:
Viazemskaja – M. Bulgakovo „Šuns širdis", rež. A. Čerpin, 2005;

Lidija Ivanovna - L. Tolstojaus „Ana Karenina", rež. E. Mitnickij, 2005;
Ana Dorotėja Terbuš – E.-E. Schmitto „Paleistuvis", rež. G. Di Capua, 2005;
Tereza da Silva – J. M. Chevreto „Sveiki, emigrantai! (Squat)", rež. M. Poliščiuk, 2005;
Sidoni – J. J. Bricaire'o, M. Lasaygueso „Didysis zebras", rež. A. Girba, 2005;
Choro solistė – L. Tolstojaus „Gyvasis negyvėlis", rež. E. Mitnickij, 2006;
Pikų dama – N. Gogolio „Lošėjai", rež. M. Byčkov, 2007;
Daktarė M...; Jauna moteris – E.-E. Schmitto „Dviejų pasaulių viešbutis", rež. S. Račkys, 2007;
Avis – S. Maršako „Katės namai", rež. A. Uteganov, 2007;
Kabareto dainininkė – M. Poli „Žydrasis rojus", rež. M. Poliščiuk, 2007;
Nerisa – W. Shakespeare'o „Venecijos pirklys", rež. R. Markholia, 2008;
Kabareto artistė – V. Klimo „Vilties kabaretas", rež. D. Turčaninov, 2008;
Varna – J. Švarco „Sniego karalienė", rež. A. Ščiuckij, 2008.
Grafienė močiutė – A. Gribojedovo „Vargas dėl proto", rež. J. Vaitkus, 2009;
Jekaterina Golovkina – G. Gorino „Juokdarys Balakirevas" rež. A. Latėnas, 2009;
Musmirė – E. Stankevičiūtės „Miegančioji gražuolė" (Ch. Perrault'o pasakos motyvais), rež. E. Stankevičiūtė, 2009;
Senelė – M. Macevičiaus „Prakeikta meilė" (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės"), rež. A. Jankevičius, 2010;
Pelėda; Močiutė; Karalienė – Z. Hopp „Stebuklingoji kreidelė", rež. O. Lapina, 2011;
Šuo Vera – A. Vvedenskio „Eglutė pas Ivanovus", rež. J. Vaitkus, 2012;
Natalja – A. Jablonskajos „Stabmeldžiai", rež. J. Vaitkus, 2013;
Dama – A. Puškino „Eugenijus Oneginas", rež. J. Vaitkus, 2013;
Zoja Denisovna Pelc – M. Bulgakovo „Zoikos butas", rež. R. Atkočiūnas, 2014;
Moteris – V. Gavrilino „Rusiškas sąsiuvinis", rež. O. Lapina; 2015;
Salė – I. Vyrypajevo „DreamWorks“, rež. G. Surkov, 2015;
Vyresnė gražuolė; Laimė – Nizami Gandževi „Septynios gražuolės", rež. J.Vaitkus, 2015;
Morta – A. Andrejevo „Septyni fariziejaus Sauliaus penktadieniai", rež. J. Vaitkus, 2016;
Vaidmuo – G. Labanauskaitės „#tevyne", rež. G. Surkov, 2016;
Inžinierė Bruns; Klajojančios trupės aktorė – „Legenda apie Didįjį Kombinatorių" pagal I. Ilfo ir J. Petrovo romaną „Dvylika kėdžių", rež. R. Atkočiūnas, 2017;
Ponia Higins, profesoriaus Higinso motina – G. B. Show „Pigmalionas", rež. L. Urbona, 2017;
Helena Rubinštein – J. Misto „Madam Rubinštein", rež. R. Banionis, 2018. 

Inga Maskarina © D.Matvejevo nuotr.