Lietuvos
Rusų dramos teatras

73 sezonas

LRDT ir Tautinių mažumų departamentas sutelks savo galimybes

Olga ir Vida 89

 

Lietuvos rusų dramos teatras (LRDT) bendradarbiaus su Tautinių mažumų departamentu prie LR Vyriausybės.  Šią galimybę numato 2019 m.  sausio 10 d. abiejų institucijų vadovų pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

Vienas iš svarbiausių dokumento tikslų – kartu organizuoti ir įgyvendinti kultūrines bei edukacines veiklas, organizuoti bendrus renginius tautinių mažumų bei tarpkultūrinio dialogo srityse.

Taip pat siekiama skatinti ir įvairinti tautinių bendruomenių kultūrinį gyvenimą bei tautinių kultūrų pažinimą visuomenėje, drauge kurti kokybišką ir įvairiapusę daugiakultūrinę terpę, panaudojant abipusę patirtį ir potencialą.

Kaip sutarties pasirašymo ceremonijoje sakė LRDT vadovė Olga Polevikova, Lietuvos rusų dramos teatras neapsiriboja vien rusų kultūra, bet stengiasi dar labiau pritraukti ir kitų tautų bei kultūrų atstovus.

„Lietuvos rusų dramos teatras siekia vienyti tautas – jame  turi būti sąsajos su rusų kultūra, bet rusų pjesę gali statyti baltarusių režisierius, arba rusų kalba režisuoti lenkų dramaturgo pjesę. Su Tautinių mažumų departamentu sutelksime savo jėgas ir kartu nuveiksime daugiau, užtikrindami galimybę žiūrovams ne tik pas mus ateiti, bet ir tiems, kurie yra tolėliau nuo Vilniaus ir nuo mūsų teatro, pamatyti mūsų spektaklius, pažinti puikius mūsų aktorius“, – sakė O. Polevikova.

Pasak Tautinių mažumų departamento direktorės Vidos Montvydaitės, Lietuvos rusų dramos teatre dirba labai entuziastingi žmonės, ir abiejų institucijų darbas turi panašumų įvairių kultūrų sugyvenimo lauke, bandant įdomiai pateikti mūsų bendrą praeitį, dabartį ir tam tikrus skirtumus.

„Pasikalbėjus su LRDT vadove, kilo daug įvairių sumanymų ir minčių, todėl prasminga yra sutartimi įteisinti mūsų bendradarbiavimą, planuojant tautinėms bendruomenėms daug įvairių veiklų. Mes orientuojamės ne tik į jaunimą, bet ir į platesnę auditoriją, įvairias kultūros ir švietimo įstaigas“, – sakė departamento direktorė.

Susitarimo pasirašyme dalyvavo įvairių Lietuvoje gyvenančių tautinių bendruomenių – rusų, lenkų, baltarusių, ukrainiečių, latvių, bulgarų, totorių, graikų, vokiečių ir kt. atstovai.

Rusų dramos teatro ištakomis laikomas pirmosios rusų teatro trupės įkūrimas 1864 m., o naujųjų laikų istorija skaičiuoja 72 metus. Nuo 1946 metų rugsėjo iki šių dienų teatre įvyko bemaž 500 premjerų. Šiuo metu Rusų dramos teatras – vienintelis Lietuvoje profesionalus valstybinis teatras, kuriantis rusų kalba.

Olga Polevikova TMD 22

 

LRDT informacija

Sergejaus Dobriakovo nuotraukos