Lietuvos
Rusų dramos teatras

71 sezonas

Personalijos

Sergej Zinovjev

Aktorius

1980 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar - Lietuvos muzikos ir teatro akademija; kurso vadovai: Vitalijus Lanskojus, Algė Savickaitė), pradėjo dirbti LRDT.

Sukūrė per šešiasdešimt vaidmenų, tarp jų:
Sūnus - I. Grekovos, P. Lungino „Našlių garlaivis", rež. I. Petrov, 1983;
Seniūnas Daunoras - K. Sajos „Jaučio metai", rež. V. Tumanov, 1984;
Don Manuelis - P. Calderone'o „Dama vaiduoklė", rež. V. Tumanov, 1986;
Nikolajus - L. Petruševskajos „Muzikos pamokos", rež. R. Viktiuk, 1988;

Artimas draugas - M. Bulgakovo „Meistras ir Margarita", rež. R. Viktiuk, 1988;
Režisierius - J. Glovackio „Padugnės", rež. V. Tumanov, 1989;
Baidyklė - A. Volkovo „Smaragdo miesto burtininkas", rež. A. Šablauskas, 1996;
Mitrofanas - D. Fonvizino „Nesubrendėlis", rež. B. Juchananov, 1999;
Artemonas - A. Tolstojaus „Buratino nuotykiai", rež. J. Popov, 2001;
Podkoliosinas - N. Gogolio „Vedybos", rež. A. Čerpin, 2004;
Džordžas Pigdenas - R. Cooney „Nr. 13", rež. E. Murašov, 2004;
Budrusis - „Figaro - čia!" pagal P. A. Beaumarchais, rež. G. Trostianeckij, 2004;
Daktaras Bormentalis - M. Bulgakovo „Šuns širdis", rež. A. Čerpin, 2005;
Morisas - J. J. Bricaire'o, M. Lasaygueso „Didysis zebras", rež. A. Girba, 2005;
Viktoras Kareninas - L. Tolstojaus „Gyvasis negyvėlis", rež. E. Mitnickij, 2006;
Ognevas - A. Čechovo „Gervė", rež. G. Tskhvirava, 2006;
Henris Perkinsas - R. Cooney „Juokingi pinigai", rež. A. Girba, 2006;
Bertramas Česterfildas - F. Sagan „Viskas tau, mano meile!", rež. E. Murašov, 2007;
Ichariovas - N. Gogolio „Lošėjai", rež. M. Byčkov, 2007;
Mesjė Burdolė - M. Poli „Žydrasis rojus", rež. M. Poliščiuk, 2007;
Antonijus - W. Shakespeare'o „Venecijos pirklys", rež. R. Markholia, 2008;
Demonas Belzebubas - N. Gumiliovo „Permainų medis", rež. A. Gluskinas, 2009;
Famusovas - A. Gribojedovo „Vargas dėl proto", rež. J. Vaitkus, 2009;
Vilimas Monsas - G. Gorino „Juokdarys Balakirevas", rež. A. Latėnas, 2009;
Barnis Kešmenas - N. Simono „Paskutinysis aistringas meilužis", rež. O. Lapina, J. Bogdanovič-Golubeva;
Brikė, cirko direktorius - L. Andrejevo „Tas, kuris gauna antausius", rež. J. Vaitkus, 2011;
Petia Perovas - A. Vvedenskio „Eglutė pas Ivanovus", rež. J. Vaitkus, 2012;
Tėvas Vladimiras - A. Jablonskajos „Stabmeldžiai", rež. J. Vaitkus, 2013;
Borisas Semionovičius Gus-Remontnas – M. Bulgakovo „Zoikos butas", rež. R. Atkočiūnas; 2014;
Mobedas – Nizami Gandževi „Septynios gražuolės", rež. J. Vaitkus, 2015;
Juozapas – A. Andrejevo „Septyni fariziejaus Sauliau penktadieniai", rež. J. Vaitkus, 2016;
Antras aktorius – „Legenda apie Didįjį Kombinatorių" pagal I. Ilfo ir J. Petrovo romaną „Dvylika kėdžių", rež. R. Atkočiūnas, 2017.

Sergej Zinovjev © D. Matvejevo nuotr.