Lietuvos
Rusų dramos teatras

73 sezonas

Personalijos

Leokadija Dabužinskaitė

Baletmeisterė

1975 metais baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos muzikos fakultetą Klaipėdoje. Lietuvos, Rusijos, Lenkijos teatruose sukūrė per šešiasdešimt įvairaus žanro spektaklių choreografiją: O. Wilde'o „Salomėja", L. Bernsteino miuziklo „Vestsaido istorija" ir kt.
Nuo 1993 metų dirba Lietuvos rusų dramos teatre.

Dalyvavo kuriant spektaklius:
W. Gombrowicziaus „Sutuoktuvės", 1994;
P. Handke's „Valanda, kai mes nieko nežinojome vienas apie kitą", 1995;

J. B. Moliere'o „Žoržas Dandenas, arba Apkvailintas vyras", 1998;
G. Gorino „Kinas IV", 1998;
R. Beleckio „Jauni žmonės", 2002;
K. Gozzi „Varnas", 2003;
N. Gogolio „Vedybos", 2004;
E. E. Schmitto „Paleistuvis", 2005;
N. Gogolio „Lošėjai", 2007;
E. Scribe'o „Audra vandens stiklinėje", 2008;
V. Klim „Vilties kabaretas", 2008;
G. Gorino „Juokdarys Balakirevas", 2009;
A. Čechovo „Pas Pažįstamus", 2010;
Y. Ronen „Pamišėlė", 2011;
L. Andrejevo „Tas, kuris gauna antausius", 2011;
A. Vvedenskio „Eglutė pas Ivanovus", 2012;
Žemaitės „Trys mylinčios", 2012;
L. Agulianskio „Žvirblio lizdas", 2013;
M. Bulgakovo „Zoikos butas", 2014.

Leokadija Dabuzinskaite © D. Matvejevo nuotr.