Lietuvos
Rusų dramos teatras

71 sezonas

Personalijos

Anžela Bizunovič

Aktorė

1997 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Dar mokydamasi pradėjo vaidinti LRDT. Teatro trupėje nuo 2003 m.

Svarbiausieji vaidmenys:
Laura – A.Puškino „Šykštusis riteris. Akmeninis svečias", rež. A.Inozemcev, 1995;
Otradina; Korinkina – A.Ostrovskio „Be kaltės kalti", rež. A.Inozemcev, D.Tamulevičiūtė, 2001;
Laura – T.Williamso „Stiklinis žvėrynas", rež. T.Makaras, 2001;
Fominišna – A.Ostrovskio „Savi žmonės - atsiskaitysime!", rež. V.Tertelis, 2002;

Moteris – E.Ensler „Vaginos monologai", rež. G.Di Capua, 2003;
Liudmila – M.Gorkio „Vasa. Neapleisk mūsų, Viešpatie!", rež. E.Murašov, 2003;
Agafja Tichonovna – N.Gogolio „Vedybos", rež. A.Čerpin, 2004;
Mama – A.Lindgren „Mažylis ir Karlsonas", rež. J.Popov, 2004;
Zinočka – M.Bulgakovo „Šuns širdis", rež. A.Čerpin, 2005;
Ana Karenina – L.Tolstojaus „Ana Karenina", rež. E.Mitnickij, 2005;
Antuaneta Didro – E.-E.Schmitto „Paleistuvis", rež. G.Di Capua, 2005;
Žizelė – J.J.Bricaire'o, M. Lasaygueso „Didysis zebras", rež. A.Girba, 2005;
Maša – L.Tolstojaus „Gyvasis negyvėlis", rež. E.Mitnickij, 2006;
Vera Gavrilovna – A.Čechovo „Gervė", rež. G.Tskhvirava, 2006;
Mari – E.-E.Schmitto „Dviejų pasaulių viešbutis", rež. S.Račkys, 2007;
Kovarnis; Paršelis; Gaidžiukas – S.Maršako „Katės namai", rež. A.Uteganov, 2007;
Berniuko mama – G.Nagornyj „Life-Life", rež. J.Popov, 2008;
Lizanka – A.Gribojedovo „Vargas dėl proto", rež. J.Vaitkus, 2009;
Jekaterina Aleksejevna, imperatorienė – G.Gorino „Juokdarys Balakirevas", rež. A.Latėnas, 2009;
Fėja Dangė – E.Stankevičiūtės „Miegančioji gražuolė" (Ch.Perrault'o pasakos motyvais), rež. E.Stankevičiūtė, 2009;
Marlena – F.Vebero „Kvailių vakarienė", rež. M.Poliščiuk, 2010;
Policija; Raštininkas – A.Vvedenskio „Eglutė pas Ivanovus", rež. J.Vaitkus, 2012;
Tea Jalovaara – A.Krogerus „Iš meilės man", rež. A.Dilytė, 2012;
Ragana – H.Ch.Anderseno „Undinėlė", rež. J.Ščiuckij, 2012;
Kaškina – A. Vampilovo „Praejusią vasarą...", rež. V. Lukjanenko, 2013;
Dama – A. Puškino „Eugenijus Oneginas", rež. J. Vaitkus, 2013;
Angelė Fogelienė – S. Šaltenio „Lituanica", rež. J. Popov, 2014;
Agnesė Ferapontovna – M. Bulgakovo „Zoikos butas", rež. R. Atkočiūnas; 2014
Kordelija – W. Shakespeare'o „Karalius Lyras", rež. J. Vaitkus, 2014;
Moteris – V. Gavrilino „Rusiškas sąsiuvinis", rež. O. Lapina; 2015;
Kalėjimo prižiūrėtoja – I. Vyrypajevo „DreamWorks“, rež. G. Surkov, 2015;
Indijos gražuolė Furek – Nizami Gandževi „Septynios gražuolės", rež. J. Vaitkus, 2015;
Raudotoja – A. Andrejevo „Septyni fariziejaus Sauliaus penktadieniai", rež. J. Vaitkus, 2016;
Svočia boba Babaricha – A. Puškino „Pasaka apie carą Saltaną", rež. P. Vasiljev, 2016;
Klavdija Ivanovna – „Legenda apie Didįjį Kombinatorių“ pagal I.Ilfo ir J.Petrovo romaną „Dvylika kėdžių“, rež. R. Atkočiūnas, 2017.

 

 

Anzela Bizunovic © D.Matvejevo nuotr.